Intekulturní komunikace – úvod do problematiky
Cílem kurzu je seznámit se základními poznatky o interkulturní komunikaci, jejími specifickými rysy v multikulturní společnosti a v českém prostředí s ohledem na sociokulturní odlišnosti. Porozumět měnícím se životním podmínkám v českém multikulturním prostředí. Naznačit aktuální perspektivy multikulturního soužití, neboť společná Evropa znamená i nové podmínky, výzvy, úlohy a perspektivy z pohledu multikulturní společnosti. Rozšířit sociokulturní kompetenci a usnadnit interkulturní komunikaci s příslušníky některých národů, kteří přicházejí do České republiky z odlišného sociokulturního prostředí.

 

Autor: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.