Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnotitele
Cílem kurzu je seznámení hodnotitelů se základními cíli, principy a nástroji hodnocení zaměstnanců. Hodnocení zaměstnanců je jedním z hlavních manažerských nástrojů pro zjištění skutečné úrovně zaměstnanců na poli odborném, pracovním a zčásti i osobním. Výstupem procesu hodnocení je závěr vypovídající o výsledcích práce zaměstnance v daném časovém intervalu a návrh jeho dalšího rozvoje. Jedna z důležitých vlastností celého hodnocení je schopnost motivovat zaměstnance pro další pracovní činnosti.

 

Autor: Bc. Bohumil Daďa