Hodnocení zaměstnanců – kurz pro hodnocené

Cílem kurzu je seznámení hodnocených zaměstnanců se základními cíli hodnocení a se samotnou přípravou ze strany hodnoceného. Hlavním smyslem hodnocení zaměstnanců a hlavním přínosem pro zaměstnance je především získání zpětné vazby k vlastní způsobilosti, výkonu a pracovnímu chování. V rámci procesu hodnocení se vytváří prostor pro diskusi a nový pohled na poskytnutí námětů k rozvoji. Nemalou měrou se tak zlepšuje i vztah mezi hodnoceným a hodnotitelem.

 

Autor: Bc. Bohumil Daďa