Environmentální minimum
Kurz seznamuje účastníky školení se státní politikou životního prostředí, především s jejími prioritními oblastmi – udržitelné využívání přírodních zdrojů, ochrana klimatického systému, ochrana přírody a krajiny, bezpečné prostředí. Následně představuje základní cíle, opatření a nástroje realizace politiky životního prostředí. Věnuje se problematice systému státní správy v ochraně životního prostředí a přibližuje 4 prioritní oblasti ustanovené ve SPŽP na léta 2012-2020.

 

Autor: Ing. Jiří Jedlička, Ph.D.