Nástroj

FIREMNÍ KULTURA

Investujte do vašich lidí

O modulu Firemní kultura

 

Firemní kultura je jeden z modulů online aplikace RENTEL, který slouží pro měření, vyhodnocování a nastavení navazujících aktivit v rámci budování firemní kultury a komunikace.

Z naší 20 leté praxe víme, že zájem o vlastní lidi se mnohonásobně vrátí nejen ve vztazích a atmosféře mezi zaměstnanci, ale také po finanční stránce.

Každá organizace je jiná a má jiné cíle, proto přistupujeme k měření velmi individuálně a často měníme obsah i formu hodnocení. Podívejte se na překážky, které společně s klienty úspěšně překonáváme a pobavte se s námi o tom, co byste chtěli pro svou organizaci udělat!

Proč s Rentelem

Boříme překážky

Nemohu si nastavit otázky a vyhodnocení tak, aby odpovídali potřebám organizace.

S tím si poradíme! Otázky i celý průběh hodnocení nastavíme individuálně vašim potřebám. 

Nemáme dostatek času na to, aby hodnocení proběhlo ve smysluplném rozsahu a kvalitě.

Proto jsme v průběhu celého hodnocení s vámi. Naplánujeme, vyhodnotíme a nastavíme proces komunikace tak, aby vaše časová zátěž byla minimální!

Bude náročné do projektu aktivně zapojit zaměstnance i vedoucí.

Máme mnoho zkušeností s realizací podobných projektů. Prostřednictvím osobní komunikace se nám podařilo zapojit kolikrát i ty nejtvrdohlavější hlavy!

Kolikrát jsme už hodnotili, ale výsledky nakonec úplně vyšuměly…

Kromě závěrečné zprávy klientům nabízíme i konkrétní kroky a služby, které přímo navazují na hodnocení, a se kterými mu pomáháme. Např. nabízíme kurzy leadershipu, práce s emocemi nebo aktivity pro zaměstnance v rámci teambuildingu. 

Máte dotazy?

Neváhejte se ptát!

Tel.: +420 222 508 513-14

Mob.: +420 777 702 908

E-mail: tsimak@rentel.cz