Anketa pro účastníky videokonference Creative4HR 2020

Anketa pro účastníky videokonference Creative4HR 2020

Dobrý den, děkujeme, že věnujete několik minut odpovědím na na následující anketu. Budeme vděčni za každé textové doplnění. Pomůže nám to vyladit tuto i další webové diskuse tak, abyste si ji Vy i další účastníci nejen užili, ale odnesli si z ní co nejvíce. Moderátovori pomůžete udržet vodící linku v důležitých tématech.

Odpovědi jsou anonymní a nebudou sdíleny v rámci pracovní skupiny diskusního webináře. Budou použity pouze k nastavení cílů a témat webináře. U každé otázky můžete zvolit „více odpovědí“ – např. „Ano“ a „textové doplnění“.


Převedli jste zaměstnance do režimu home-office? S jakými přínosy či problémy jste se setkali/setkáváte?

Máte k dispozici nástroj nebo systém k on-line adaptaci nových či přeškolení stávajících zaměstnanců?
(v textu můžete uvést jaký – nepovinné)

Pro komunikaci a řízení zaměstnanců, ve smyslu sdílení, distribuce a oběhu dokumentů, postupů, vnitřních informací, klíčových pro chod firmy, využíváme?
(v textu můžete uvést jaký – nepovinné)

Využívali jste ještě před zavedením Opatření distanční formu výuky/komunikace (webináře, video konference, elearning) pro zaměstnance, dislokované pracoviště, frenšízanty? Případně multijazykové pro expaty nebo zaměstnance, kteří nevládnou češtinou.
(v textu můžete uvést konkrétní témata – nepovinné)

Po zavedení Opatření (téměř nuceného HO všude, kde je to možné), plánujete zavedení/rozšíření distanční formy vzdělávání?
Např. převedení stávajících školení do online formy či podporu interních lektorů pro online aktivity.
(v textu můžete uvést konkrétní témata – nepovinné)


Jaká je Vaše motivace se zúčastnit, případně očekávání od webináře?

Vyhledáváte aktivně Vy osobně nebo Vaši kolegové podobné možnosti online setkávání mimo firemní kruh?
(v textu můžete uvést konkrétní témata – nepovinné)

Jestliže ano, jaký systém na online konference se Vám osvědčil, příp. se kterým jste byli nejvíce spokojeni?