Ochrana dřevin rostoucích mimo les a právní úpravy k jejich kácení

Novinka 13.11.2017

Kurz je zaměřen na podstatu vlastností dřevin významných v péči o ně, a to především v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Seznamuje s ochranou dřevin při stavebních činnostech, zaměřuje se na provozní bezpečnost stromů i na ochranu a kácení dřevin v praxi orgánů ochrany přírody.

Kurz apeluje na vybrané kapitoly Zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) ve vztahu k dřevinám a k péči o ně a seznamuje s předpisy platnými v oboru sadovnictví a krajinářství – Normy ČSN 8390. Součástí kurzu jsou i standardy péče o přírodu a krajinu AOPK.

Kurz je především určen pracovníkům správy veřejné zeleně v roli žadatelů o kácení dřevin a pracovníkům orgánů ochrany přírody. Je vhodný i pro ostatní pracovníky v oboru ochrany a tvorby životního prostředí, kterým může nabídnout základní přehled k problematice dřevin rostoucích mimo les.

Autorka kurzu: Ing. Dana Céová

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....