Novinky v kurzech

Správní rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel
Cílem kurzu je přiblížit úředníkům problematiku při správním rozhodovánío registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel do registru silničních vozidel a její podmínky. Kurz se věnuje především otázce registru silničních vozidel po novele zákona a změn platných od 1. 6. 2017 a je zaměřen na registr silničních vozidel, registraci vozidel, příslušnost k vedení registru silničních vozidel a provádění změn v registru silničních vozidel. Součástí studia je schvalování technické způsobilosti vozidla a výdej registračních značek na přání a registračních značek k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (nosiče kol). Vzdělávací program přibližuje problematiku vydávání registračních značek a dokladů k vozidlům. 

Autor kurzu: Ing. Vratislav Kovařík 

Nový akreditovaný kurz:

Od 21.5.2018 Vám nabízíme nově akreditovaný kurz Ochrana dřevin rostoucích mimo les a právní úpravy k jejich kácení
Předmětem kurzu je hledání souvislostí mezi různými pohledy na dřeviny rostoucí mimo les. Kurz je zaměřen na podstatu vlastností dřevin významných v péči o ně, a to především v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.  Pozornost je zaměřena k důležitým specifikům dřevin, ovlivňujícím bezprostředně péči o ně. Protože nelze tuto péči oddělit od způsobu jejich použití, jsou zmíněny i některé vlastnosti, důležité pro uplatnění dřevin ve výše uvedené oblasti. Studijní materiál je určen zejména pracovníkům úřadů s praktickým zaměřením. Snaží se proto omezit předkládané informace na takové, které umožní pochopit podstatu dané vlastnosti a jsou současně, pokud možno, bezprostředně využitelné v běžné praxi, popřípadě důležité pro pochopení praktických návodů. Kurz je především určen pracovníkům správy veřejné zeleně v roli žadatelů o kácení dřevin a pracovníkům orgánů ochrany přírody. Je vhodný i pro ostatní pracovníky v oboru ochrany a tvorby životního prostředí, kterým může nabídnout základní přehled k problematice dřevin rostoucích mimo les. Může být podnětem k dalšímu studiu a rozšíření vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí, zejména v oblasti komplexní péče o dřeviny. Vzhledem k rozsahu kurzu nebylo možné probrat všechna související témata do hloubky. Jako podklad ke studijnímu materiálu byla použita skripta, publikace, články a dokumenty ke školením od špičkových českých autorů, kteří se věnují ochraně dřevin rostoucích mimo les z různých pohledů (arboristika, dendrologie, komplexní péče o dřeviny, právní aspekty).

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....