Novinky v akreditacích MV ČR

Od listopadu nabízíme nově akreditované kurzy:

Zákon o hlavním městě Praze a jeho aplikace v praxi
AK/PV-691/2017

Každá osoba, která je zaměstnancem zařazeným do Magistrátu hlavního města Prahy nebo Úřadu jeho městské části a členem orgánů hlavního města Prahy nebo jeho městských částí, by měla znát zákon, z něhož právní postavení a činnost hlavního města Prahy a jeho městských částí vyplývá. Jedná se o zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se vztahuje nejen na činnost orgánů hlavního města Prahy nebo jeho městských částí oblasti samostatné působnosti, ale je důležitý i pro ty, kteří se z pozice zaměstnanců zabývají jak působností samostatnou, tak i přenesenou. Kurz je zaměřen na ta ustanovení zákona, která s ohlédnutím na mnohaletou účinnost zákona o hlavním městě Praze, jeví jako dlouhodobě problematická a výkladově nejasná.

Autor kurzu: Mgr. Karolína Plasgurová Holá

 

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast správního rozhodování na úseku dopravy a silničního hospodářství
AK/VEPO-7/2017

Vzdělávací program pro vedoucí úředníky územních samosprávných celků je zaměřen na oblast správního rozhodování na úseku dopravy a silničního hospodářství. Cílem programu je prohloubení a rozšíření znalostí a vědomostí vedoucích úředníků územních samosprávných celků v této oblasti. Program zahrnuje legislativní změny, které se dané oblasti týkají a jsou aktuální od 1. července 2017. Program si klade za cíl poskytnout vedoucím úředníkům ucelený pohled na danou tématiku. Program je členěn na následující čtyři části:

1.  Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství

2.  Správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících

3.  Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

4.  Správní rozhodování o registračních úkonech

Autor kurzu: Kolektiv autorů při Masarykově univerzitě v Brně

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....