Postup pro vytvoření objednávky na kurzy Rentel

Postup pro vytvoření objednávky Rentel

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

V záložce „Objednávky“ zvolte „Nová objednávka“

Vyberte požadovaný kurz a stiskněte tlačítko „Pokračovat“

4 Následně do objednávky doplňte kategorii vzdělávacího plánu (pokud máte nastavenou), termín testování a pracovníky. Poté stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

Pozn. Datum zahájení zpřístupnění závěrečného testu si můžete vybrat z přednastavených termínů, popř. si zvolit vlastní datum zahájení

5 Pokud již nebudete provádět úpravy v rámci objednávky, objednávku můžete schválit

Pozn. Objednávky doporučujeme schvalovat až den před zahájením testování kvůli možným úpravám.

6 Schválené objednávky se Vám nejprve přesunou do pohledu objednávky „Schválené“, a poté do pohledu „Rentel – přijaté“

7 Jakmile účastníkovi skončí přístup do testovacího období, objednávky se Vám automaticky přesunou do pohledu „Rentel – zpracované“, kde s nimi můžete i nadále pracovat

 

Archivace zpracovaných objednávek

Pro lepší orientaci a práci s objednávkami, lze zpracované objednávky archivovat.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce „Objednávky“ zvolte „Rentel-zpracované“

3 Prostřednictvím tlačítka „Archivace objednávek“ můžete Vámi vybrané objednávky přesunout do archivu

4 Do formuláře zadejte období – formulář bude filtrovat dle data zahájení kurzů a stiskněte tlačítko „Archivace“

5 Následně se Vám zobrazí seznam všech objednávek, které byly ve Vámi zadaném období archivovány a nyní jsou v záložce Objednávky „Rentel – archiv“.

 

* Tato pole jsou povinná