Vytvoření a publikace nové ankety

Pro vytvoření nové ankety je nutné mít oprávnění (nastavení oprávnění v modulu Nastavení)

 

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Anketa“

V záložce „Publikace anket“ zvolte „Nová anketa“

Možnosti Typu otázek

  1. Výběr jedné odpovědi
  2. Výběr více odpovědí
  3. Hodnocení – hodnocení známkou jako ve škole
  4. Volný text

Možnosti volby povinné otázky – tvůrce ankety může zvolit jednu nebo více otázek za povinné, účastník musí na tyto otázky odpovědět

3 Po vyplnění názvu, informací a konkrétních anketních otázek „Uložit a zavřít“

Uložená anketa se Vám automaticky přesune do pohledu „Publikace anket – Rozpracované ankety“

5 Následně se Vám zobrazí vytvořená anketa, kterou můžete ihned publikovat pomocí tlačítka „Publikovat“

6 V tomto kroku doplňte formulář podle Vašich potřeb

Anonymní vyplnění – při zvolení této varianty se nezobrazí zodpovězené otázky. Jméno pracovníka je šedě podbarvené a vyplněné otázky nejsou k dispozici. Pracovníku, kterému byla publikována anonymní anketa, bude zobrazena informace o anonymitě ankety, tzn., že vyplněné otázky nebudou přiřazeny k určitému jménu a dále informace o tom, kolika dalším osobám byla anonymní anketa publikována.

Pozn. U standardní ankety se pověřenému pracovníkovi zobrazují konkrétní odpovědi u dané osoby.

 

7 Tlačítkem „Publikovat“ rozešlete vytvořenou anketu příslušným pracovníkům.

8 Anketu, kterou jste publikovali, najdete v záložce Publikace anket – „Publikované ankety“

 

* Tato pole jsou povinná