Vytváření sestavy – Vzdělávací plány

V rámci této sestavy můžete k Vámi zvolenému datu vytvořit vzdělávací plán daného úředníka.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

V záložce „Sestavy“ zvolte „Vzdělávací plány“

 Následně vyplňte formulář a stiskněte tlačítko „Vytvořit“

4 Následně se Vám zobrazí vytvořená sestava se vzdělávacími plány pracovníků, kteří mají k Vámi zvolenému datu vytvořené vzdělávací plány

 

* Tato pole jsou povinná