Vytváření sestavy – Upozornění

V rámci této sestavy můžete k Vámi zvolenému období zobrazit seznam pracovníků, kteří mají v tomto období nastavené upozornění. Sestavu je možné vytvořit pro kategorii nebo pro všechny vytvořené kategorie. Pomocí této sestavy získáte ucelený přehled o všech vytvořených upozorněních pro konkrétní termín.

Daný seznam lze exportovat do excel tabulky, kde s ním můžete dále pracovat podle svých potřeb.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

V záložce „Sestavy“ zvolte „Upozornění“

 Následně vyplňte formulář a stiskněte tlačítko „Vytvořit“

4 Následně se Vám zobrazí seznam k Vámi zvolenému datu, který si můžete stáhnout ve formátu .xls pomocí tlačítka „Export“

 

* Tato pole jsou povinná