Tvorba hodnotící ankety a její publikace

Je určena pro použití v modulu ePersonalista a slouží k hodnocení kurzů, poskytovatelů, lektorů. Lze vytvořit více vzorů hodnotících anket.

Využívá se při zadávání nové objednávky nebo vytváření návštěvy kurzu v aplikaci ePersonalista.

 

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Anketa“

V záložce „Hodnotící ankety“ zvolte „Vzory hodnotících anket“

 

3 Prostřednictvím tlačítka „Nová hodnotící anketa vyplňte formulář a stiskněte „Uložit a zavřít

Uložená hodnotící anketa se Vám automaticky přesune do záložky „Hodnotící ankety“, pohled „Vzory hodnotících anket“

Pokud je v nastavení aplikace zaškrtnuta možnost odesílání Hodnotící ankety, při založení návštěvy v kurzu se zobrazuje řádek Hodnotící anketa a je možné si vybrat, jakou hodnotící anketu použijete. Pokud chcete, aby byla anketa odesílána ihned, je třeba příslušné políčko zaškrtnout (hodnotící anketa se ihned odešle). Pokud toto tlačítko není zaškrtnuto, hodnotící anketa se rozesílá s datem ukončení návštěvy.

Výsledky hodnotící ankety má k dispozici oprávněná osoba na základě oprávnění.

Vyplněnou hodnotící anketu má k dispozici oprávněná osoba s příslušným oprávněním v pohledu Navštívené kurzy.

 

 

 

* Tato pole jsou povinná