Správa a evidence karty pracovníka v modulu ePersonalista

Karta pracovníka

 

V modulu ePersonalista lze provádět v kartě pracovníka následující změny:

  • Místo a datum narození
  • Datum nástupu
  • Zda je vedoucí
  • Typ pracovníka dle zák. č. 312/2002 Sb.
  • Dosažené vzdělání
  • Název pracovní místa
  • Charakter práce
  • Informace o zdravotních prohlídkách

Editaci karty je možné provést následujícím způsobem:

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“

Pomocí tlačítka „Upravit“ můžete doplnit/změnit požadované údaje, které následně uložíte tlačítkem „Uložit a zavřít“

* pro vydání správného typu osvědčení je nutné mít správně vyplněné pole „Typ pracovníka dle zák. č. 312/2002 Sb.“

 

Rozdělení úvazku

Tato funkcionalita je uvedena v % a vyjadřuje se desetinným číslem, jejichž součet je vždy 1

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“

Vyberte konkrétního pracovníka a zobrazí se Vám jeho karta

Pomocí tlačítka „Rozdělení úvazku“ můžete pracovníkovi vytvořit „Nové rozdělení úvazku“

Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

 

Upozornění

Pomocí této funkcionality můžete vytvořit a následně zaslat upozornění pracovníkovi na jakoukoliv událost. Jednotlivé kategorie můžete upravovat v modulu „Nastavení“  – záložka „Nastavení aplikace“

Podrobnější postup naleznete v návodu Nastavení upozornění

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce „Přehledy“zvolte „Pracovníci“

3 Stiskněte tlačítko „Upozornění“, kde se Vám zobrazí vytvořená upozornění, popř. si můžete pomocí tlačítka „Přidat upozornění“nastavit nová upozornění

Hromadné nastavení upozornění

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce „Přehledy“zvolte „Pracovníci“

3 Stiskněte tlačítko „Vytvořit upozornění“

4 Následně doplňte formulář a vyberte ze seznamu pracovníky

Poté stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

* Tato pole jsou povinná