Publikace více dokumentů najednou

Prostřednictvím tlačítka „Hromadná publikace“ lze publikovat více dokumentů v jednom kroku.

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Dokument

V záložce „Publikace dokumentů“ zvolte „Rozpracované dokumenty“

Následně stiskněte tlačítko „Hromadná publikace“

4 V dalším kroku vyberte dokument, který chcete hromadně publikovat a dále postupujte jako u publikace nového dokumentu

5 V tomto kroku doplňte formulář podle Vašich potřeb

Pole „Diskuze“ – v případě zaškrtnutí této volby dáte možnost účastníkům vyjádřit se k publikovanému dokumentu

Pole „Upozornění“ – zde máte možnost nastavit, zda se má odeslat informace o publikování dokumentu příslušnému pracovníkovi na emailovou adresu. Také můžete zaškrtnout, zda se má odeslat upozornění na nepotvrzený dokument (týká se osob, u kterých je vyžadováno potvrzení).

Pole „Pracovníci“ – v tomto poli máte možnost zvolit pracovníky, od kterých je vyžadováno potvrzení o přečtení a dále pracovníky, kteří mají dokument pouze „Na vědomí“

Dokument lze tedy publikovat 2 způsoby:

  1. Budete vyžadovat potvrzení
  2. Dokument rozesíláte pouze na vědomí – Pokud dojde k označení dokumentu pouze na vědomí, pak není nutné vyplňovat termín potvrzení.

6 Tlačítkem „Publikovat“ rozešlete vytvořené dokument příslušným pracovníkům.

7 Dokumenty, které jste publikovali najdete v sekci „Publikované dokumenty“

 

* Tato pole jsou povinná