Publikace hodnocení

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Hodnocení“

V záložce „Přehled hodnocení“ zvolte „Nové hodnocení“, kde se Vám zobrazí formulář, pomocí něhož publikujete hodnocení konkrétním pracovníkům.

Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko „Publikovat“

4 Po ukončení hodnocení se Vám vyplněný formulář přesune do záložky „Hodnocení ostatních“ „Ukončená hodnocení“

 

Změna hodnotitele v průběhu hodnocení

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Hodnocení“

2 V záložce „Probíhající hodnocení“ vyberte konkrétní hodnocení a klikněte na konkrétního hodnoceného

3 Kliknutím na tlačítko „Změnit hodnotitele“ máte možnost upravit hodnotitele u probíhajícího hodnocení