Nastavení oprávnění

Personalista může pracovníkovi pro práci s aplikací nastavit různé typy oprávnění.

 

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Nastavení“

2 V záložce „Organizace“ zvolte „Organizační struktura/Všichni pracovníci“ a následně vyberte konkrétního pracovníka

3 Po otevření karty pracovníka stiskněte tlačítko „Přidat oprávnění“

Následně ze seznamu zaškrtněte požadovaná oprávnění a vyberte, kde bude oprávnění platit. (Můžete si zvolit oddělení nebo celou organizační jednotku*)

* Působnost oprávnění platí pouze na níže uvedené oprávnění

Oprávnění – význam

1 Modul Nastavení

Administrace

 • Přidání nového pracovníka – import pracovníků
 • Rozeslání přihlašovacích údajů
 • Úprava karty pracovníka
 • Úprava nastavení aplikace
 • Nastavení oprávnění

2 Modul ePersonalista

ePersonalista – správa kurzů

 • Editace nového poskytovatele a jejich export
 • Editace lektorů a jejich export
 • Přidání nového kurzu do seznamu
 • Úprava stávajících kurzů – cena, přiřazování kategorie vzdělávacího plánu

ePersonalista – prohlížení objednávek

 • lze pouze nahlížet na stav objednávek

ePersonalista – objednávky

Lze vytvářet objednávky pro celou organizaci nebo pouze pro určité oddělení (v závislosti na přidělených oprávněních)

 • Vytvoření nové objednávky bez možnosti schválení
 • Prohlížení objednávek

ePersonalista – stornování objednávek a návštěv RENTEL kurzů

Lze pouze před zahájením testování

ePersonalista – odstraňování objednávek a návštěv

Týka se vlastních kurzů

ePersonalista – schvalování objednávek

Lze nastavit oprávnění pro celou organizaci nebo pouze pro určité oddělení

ePersonalista – správa pracovníků

Lze nahlížet do organizační struktury a karet pracovníků celé organizace nebo pouze oddělení (záleží na rozsahu přiděleného oprávnění)

 • Úprava karty pracovníka – v kartě pracovníka lze upravovat datum a místo narození, datum nástupu do zaměstnání, typ pracovníka dle zák. č. 312/2002 Sb.:, nejvyšší dosažené vzdělání, název pracovního místa, charakter práce a informace o zdravotních prohlídkách
 • Nastavení rozdělení úvazku
 • Navštívené kurzy
 • Vzdělávání úředníka
 • Upozornění
 • Tiskové sestavy pracovníků

ePersonalista – prohlížení vzdělávacích aktivit

Lze nahlížet do navšítvených kurzů, vzdělávání úředníka, vytvářet sestavy vzdělávacích plánů, vzdělávání úředníka, upozornění

ePersonalista – náklady

Lze použít pouze společně s oprávněním správa pracovníků

 • slouží k vytváření sestav nákladů na vybrané pracovníky za určité období

ePersonalista – správa vzdělávacích plánů

 • Vytváření a úprava vzdělávacích plánů
 • Lze aktivovat společně s oprávněním správa pracovníků

3 Modul eAnketa

eAnketa – publikace anket

 • Vytváření nových anket
 • Úprava rozpracovaných anket
 • Publikace anket
 • Přesunutí ankety do archivu

eAnketa – kontrola stavu publikace

 • Sledování všech publikovaných anket v závislosti na rozsahu oprávnění
 • Nahlížení do archivovaných anket

eAnketa – úpravy hodnotící ankety

 • Vytváření nové hodnotící ankety
 • Sledování anket k vyplnění
 • Sledování vyplněných anket

4 Modul eDokument

eDokument – publikace dokumentů

 • Vytváření nového dokumentu
 • Sledování rozpracovaných a nepublikovaných dokumentů
 • Sledování publikovaných dokumentů

eDokument – kontrola stavu publikací

 • Sledování všech publikovaných dokumentů v závislosti na rozsahu oprávnění
 • Nahlížení do archivovaných dokumentů

eDokument – odstraňování dokumentů

 • Odstraňování veškerých dokumentů 

5 Modul eHodnocení

eHodnocení – správa pracovníků

 • Úprava kompetenčního modelu
 • Výběr hodnoceného v organizační struktuře
 • Výběr hodnotitele v organizační struktuře
 • Výběr kritérií pro hodnocení
 • Kontrola nastavení hodnocení – hodnotitel, kritéria

eHodnocení – publikace hodnotících formulářů

 • Publikace hodnocení

eHodnocení – prohlížení průběhu a vysledků hodnocení 

 • Sledování probíhajícího, ukončeného hodnocení

eHodnocení – správa kompetenčního modelu

 • Možnost upravovat komepetenční model – přidávat nové kategorie atd.

eHodnocení – odstraňování hodnocení

 • Odstraňování veškerých hodnocení

6 Modul Zákonné povinnosti

Zákonné povinnosti – prohlížení

 • Prohlížení karet pracovníků v závislosti na přiděleném oprávnění
 • Tisk/odeslání žádosti
 • Vytváření sestav

Zákonné povinnosti – evidence

 • Prohlížení a editace karet pracovníků v závislosti na přiděleném oprávnění
 • Tisk/odeslání žádosti
 • Vytváření sestav

Zákonné povinnosti – odstraňování

7 Modul Firemní kultura

Firemní kultura – publikace hodnotících formulářů

 • Vytváření a správa šablon
 • Publikace a sledování stavu hodnocení firemní kultury

Firemní kultura – odstraňování hodnocení