Hodnocení podřízených

Upozornění

Při práci s aplikací si průběžně ukládejte pomocí tlačítka „Uložit a zavřít“. Systém Vás po 60 minutách automaticky odhlásí a neuložená data je nutné vyplnit znova.

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Hodnocení“

V záložce „Hodnocení ostatních“ stiskněte tlačítko „Formuláře k vyplnění“

Po rozkliknutí daného hodnocení se Vám zobrazí formulář k vyplnění (v závislosti na nastavení při publikaci se Vám může zobrazit i sebehodnocení pracovníka)

Po vyplnění můžete stisknout tlačítko „Přepočítat“ pro zjištění hodnocení za danou kategorii

5 Prostřednictvím tlačítka „Tisk poznámek“ máte možnost vytisknout si poznámky své i hodnoceného

6 Pokud jste si jistí s vyplněným formulářem, stiskněte tlačítko „Ukončit“

Po odevzdání se Vám hodnocení přesune do pohledu „Ukončená hodnocení“, kde si své hodnocení také můžete vytisknout

 

Pokud s daným formulářem již nechcete pracovat, ale zároveň si ho nepřejete odevzdat, klikněte na tlačítko „Uložit a zavřít“ a k hodnocení se můžete později vrátit a odevzdat ho.

Dané hodnocení si můžete také vytisknout prostřednictvím tlačítka „Uložit a tisknout“