Firemní kultura – vytvoření šablony

Před samotným vytvářením šablony doporučujeme prostudovat příručku k hodnocení firemní kultury (manuál).

Jsou k dispozici již vytvořené šablony, popř. si můžete vytvořit zcela novou šablonu.

 

 

Vytvoření nových otázek a variant odpovědí

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Firemní kultura“

V záložce „Šablony“ zvolte „Přehled šablon“ a stiskněte tlačítko „Nová šablona“

3 Doplňte název šablony a v popisu účastníky seznamte s účelem hodnocení firemní kultury.

 

4 Otázky přidáváte pomocí symbolu „+“

5 Následně si vytvoříte dle formuláře otázky. Každá otázka je zařazena do okruhů.

Pozn. U okruhů je nutné dbát na totožné názvy, jinak ve vyhodnocení dojde ke zkreslení výsledků

Upozornění:

Při vytváření vlastních otázek a odpovědí je nutné respektovat skutečnost, že odpovědi a) mají být ty nejvhodnější/nejlepší odpovědi, odpovědi b) méně vhodné, odpovědi c) ještě méně vhodné a odpovědi d) nejméně vhodné (sestupně od a) do d)) – toto je velmi důležité z hlediska závěrečného vyhodnocení systémem 

6 Po vytvoření všech otázek stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“. Vytvořená šablona bude uložena v „Přehledu šablon“

 

Nová šablona s využitím stávajících (již hotových) otázek 

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Firemní kultura“

V záložce „Šablony“ zvolte „Přehled šablon“ a klikněte na již vytvořenou šablonu

Po rozkliknutí šablony stiskněte tlačítko „Použít jako vzor“

Následně si můžete upravit název a pořadí otázek

Pozn. Symbol „x“ slouží pro odstranění dané otázky.

Po provedení všech úprav stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“. Vytvořená šablona bude uložena v „Přehledu šablon“

 

* Tato pole jsou povinná