Evidence zdravotních prohlídek

Modul Zákonné povinnosti slouží k evidenci zdravotních prohlídek.

Před samotnou prací s aplikací doporučuji v „Nastavení“ doplnit „Poskytovatele lékařské péče“

Před samotným zadáním zdravotní prohlídky doporučuji doplnit trvalé bydliště u pracovníků a zkontrolovat, zda je u pracovníků doplněné datum narození v modulu „Nastavení“

Pro nastavení zdravotní prohlídky je na Vašem uvážení, zda budete pracovat s organizační strukturou či se seznamem.

V rámci modulu „Zákonné povinnosti“, v záložce „Přehledy“ klikněte na tlačítko „Organizační struktura/Pracovníci“ a zvolte konkrétního pracovníka pro založení zdravotní prohlídky

 

Po kliknutí na tlačítko „Zdravotní prohlídky“ se Vám zobrazí seznam všech zapsaných zdravotních prohlídek.

Stisknutím tlačítko „Nová zdravotní prohlídka“ zahájíte editaci formuláře, který se skládá z níže uvedených položek a klikněte na tlačítko „Uložit a zavřít“

  • Druh prohlídky – vstupní, periodická, mimořádná
  • Kategorie – výběr ze 4 kategorií
  • Režim práce – jednosměnný, dvousměnný, třísměnný, nepřetržitý
  • Datum absolvování – den, kdy pracovník absolvoval zdravotní prohlídku
  • Vysílající pracovník – osoba, která dala pokyn k vykonání zdravotní prohlídky
  • Výsledek
  • Náklady
  • Upozornění na termín příští prohlídky
  • Adresáti upozornění – osoby, kterým má přijít prostřednictvím e-mailu upozornění na plánovanou zdravotní prohlídku.

Vytvořenou zdravotní prohlídku může později upravovat, popř. odstranit (na základě přiděleného oprávnění)

7 Prostřednictvím tlačítka „Tisk/odeslání žádosti“ si můžete stáhnout formulář pro pracovníka

Na základě zadání data absolvování zdravotní prohlídky systém automaticky vypočítá datum další zdravotní prohlídky, který se zobrazí i pracovníkovi na profilu

V rámci záložky „Sestavy“ si lze vytvořit soupis zdravotních prohlídek.

 

* Tato pole jsou povinná