Evidence vzdělávání – vzdělávání úředníka

Funkcionalita vzdělávání úředníka slouží pro evidenci vzdělávání v oblastech:

 • Vstupní vzdělávání
 • Vzdělávání vedoucích úředníků
 • Zvláštní odborná způsobilost

Upozornění: Nestačí tedy, aby zaměstnanec měl vzdělávání z výše uvedených oblastí zapsáno v sekci „Návštěvy v kurzech“ je nutné zaměstnanci zapsat absolvování/uznání tohoto vzdělávání také v sekci „Vzdělávání úředníka“ níže uvedeným postupem.

Můžete zde evidovat plánované, absolvované či uznané školení.

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu ePersonalista

V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“ a stiskněte tlačítko „Vzdělávání úředníka“

3 Stiskněte tlačítko „Přidat vzdělávání úředníka“ a následně doplňte formulář:

 • Zvolte „Typ“
 • V poli „Název“ zvolte například možnost „VVU – obecná část“
 • V poli „Stav“ zvolte, zda je daná aktivita plánovaná, absolvovaná nebo uznaná

Pozn. Pokud plánujete vzdělávání úředníka – zobrazí se Vám tato skutečnost v pohledu „Tisk plánu“.

 • Zadejte datum absolvování, plánování, uznání kurzu
 • Dále zapište „Cenu“ a vyberte ze seznamu absolvovaný kurz

4 Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

Absolvování VV prezenčním kurzem od jiné společnosti

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“, vyberte konkrétního pracovníka a stiskněte tlačítko „Vzdělávání úředníka“

Stiskněte tlačítko „Přidat vzdělávání úředníka“a následně doplňte formulář:

 • Zvolte „Typ“
 • V poli „Název“ zvolte možnost „Vstupní vzdělávání absolvováno PS“
 • V poli „Stav“ zvolte, zda je daná aktivita plánovaná, absolvovaná nebo uznaná

Pozn. Pokud plánujete vzdělávání úředníka – zobrazí se Vám tato skutečnost v pohledu „Tisk plánu“.

 • Zadejte datum absolvování, plánování, uznání kurzu
 • Dále zapište „Cenu“ a vyberte ze seznamu absolvovaný kurz

4 Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

Zapsání uznání VVU, ZOZ 

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“, vyberte konkrétního pracovníka a stiskněte tlačítko „Vzdělávání úředníka“

3 Stiskněte tlačítko „Přidat vzdělávání úředníka“a následně doplňte formulář:

 • Zvolte „Typ“
 • V poli „Název“ zvolte možnost dle svých potřeb
 • V poli „Stav“ zvolte, že se jedná o aktivitu „Uznanou dle konkrétní vyhlášky“

Pozn. Pokud plánujete vzdělávání úředníka – zobrazí se Vám tato skutečnost v pohledu „Tisk plánu“.

 • Zadejte datum uznání kurzu
 • Dále zapište „Cenu“

4 Po vyplnění formuláře stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

Úprava/smazání zapsaného Vzdělávání úředníka

Zapsané Vzdělávání úředníka lze následně upravovat nebo smazat.

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“, vyberte konkrétního pracovníka a stiskněte tlačítko „Vzdělávání úředníka“

3 Následně klikněte na kurz, který chcete upravit/smazat a klikněte na požadované tlačítko

 

Zobrazení/Tisk Vzdělávání úředníka

Aktivity v rámci vzdělávání úředníka si můžete zobrazit/vytisknout v záložce „Sestavy“

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Personalista“

2 V záložce „Sestavy“ zvolte „Vzdělávání úředníků“

3 Následně vyplňte formulář a stiskněte tlačítko „Vytvořit“

Pozn. V sestavách můžete zvolit i pracovníky, které máte umístěné v archivu.

 

4 Následně se Vám zobrazí vytvořená sestava vzdělávání úředníků, kterou si můžete stáhnout do souboru .xls

* Tato pole jsou povinná