Evidence vzdělávání – vzdělávací plány

Postup pro vytvoření vzdělávacího plánu pro jednotlivce

Vzdělávací plán je komplexní evidence vzdělávacích aktivit Vašich pracovníků a prostřednictvím tohoto nástroje můžete monitorovat naplňování požadavků na jejich vzdělávání podle zákona č. 312/2002 Sb.

Při používání vzdělávacích plánů je velmi důležité mít ve všech kartách jednotlivých kurzů nastavenou kategorii vzdělávacího plánu, aby se Vám zadané návštěvy mohly promítat do vytvořeného vzdělávacího plánu – nastavení kategorií viz. níže.

 

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu ePersonalista

V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“

Vyberte konkrétního pracovníka a zobrazí se Vám jeho karta

4 Následně vyberte tlačítko „Vzdělávací plány“ a poté stiskněte „Nový vzdělávací plán“

5 Do formuláře doplňte požadované údaje a stiskněte „Uložit a zavřít“

  • V případě založení vzdělávacího plánu pro nového pracovníka se datum nástupu shoduje s datem zahájení.
  • Vzdělávací plán se nastavuje na 3 roky s 18 dny dle zákona 312/2002 Sb.
  • Dále si můžete nastavit, zda si přejete vygenerovat upozornění na vyhodnocení před koncem vzdělávacího plánu. Upozornění může být odesláno více pracovníkům, které lze později změnit/upravit
  • Systém Vám dále umožní nastavit si automatické vytvoření nového plánu, do kterého se Vám přenese i obsah (kategorie) – je nutné zaškrtnout „Automaticky přenášen obsah do nového plánu“

Postup pro vytvoření vzdělávacího plánu pro více pracovníků

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „ePersonalista“

2 V záložce „Přehledy“ zvolte „Pracovníci“

3 Stiskněte tlačítko „Vytvořit vzdělávací plány“

4 Vyplňte formulář a vyberte pracovníky, kterým chcete vzdělávací plán vytvořit a na závěr stiskněte „Uložit a zavřít“

Ve formuláři je nutné doplnit:

  • Začátek a konec vzdělávacího plánu
  • Počet dnů vzdělávání dle zák. 312/2002 Sb.
  • Nastavení vygenerování upozornění (volitelné)
  • Nastavení kategorií kurzů (volitelné) – návod viz. Níže
  • Výběr pracovníků

5 Vytvořené vzdělávací plány se Vám zobrazí i v celkovém přehledu pracovníků.

 

Nastavení kategorií v rámci vzdělávacího plánu

V rámci vzdělávacího plánu máte možnost si nastavit kategorie*.

* Kategorie je nutné mít přednastavené v modulu „Nastavení“, a dále pak možnost „Nastavení aplikací“, kde si můžete jednotlivé kategorie vkládat.

1 Otevřete si aktuální vzdělávací plán a klikněte na možnost „Přidat kategorii“

2 Postupně si zadejte vytvořené kategorie a počet plánovaných dnů

Tímto způsobem máte možnost nastavit pracovníkovi i jednotlivé kurzy, popř. jiná vzdělávání.

 

Tisk plánu a vyhodnocení

Takto vytvořený vzdělávací plán si můžete vytisknout 2 způsoby:

1 U konkrétního pracovníka pomocí tlačítek „Tisk plánu“/ „Tisk vyhodnocení“, které se nachází v horní liště

nebo

2 V záložce „Sestavy“ vyberte „Vzdělávací plány“, následně vyplňte formulář podle předepsaných náležitostí a stiskněte tlačítko „Vytvořit“

 

* Tato pole jsou povinná