eHodnocení – nastavení aplikace

Práce s kompetenčním modelem

 

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Hodnocení“

2 V záložce „Kompetenční model“ zvolte „Kompetenční model“

Dodání vlastního kompetenčního modelu

Doporučujeme vytvoření vlastního kompetenčního modelu, který bude odrážet Vaše místní specifika, strategii, cíle, etický kodex, zákon, atd.

  • V záložce „Kompetenční model“ stiskněte tlačítko „Nová kategorie“ a následně doplňte kategorii kompetenčního modulu a poté kritérium pomocí tlačítka „Nové Kritérium“

Poskytnutí již vytvořeného kompetenčního modelu od společnosti Rentel a.s.

Kompetenční model obdržíte od společnosti RENTEL a.s. jako samostatný soubor k prostudování. Pokud se rozhodnete tento model využít, zadáme a aktivujeme jej přímo v aplikaci.

 

Hromadné nastavení hodnotitele a kritérií hodnocení u hodnocených pracovníků

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Hodnocení“

V záložce „Organizační struktura“ zvolte „Organizační struktura“

Následně pomocí tlačítka „Vybrat hodnotitele“ nastavíte pomocí výběru hodnocené účastníky, poté stiskněte tlačítko „Pokračovat“

V dalším kroku máte možnost vybrat hodnotitele, poté stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

5 Následně pomocí tlačítka „Vybrat kritéria“ určíte pracovníky, pro které by měly být kritéria nastavena, a poté stiskněte tlačítko „Pokračovat“

 

Po zvolení hodnotících kritérií stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

Správnost nastavení údajů si můžete ověřit v záložce „Organizační struktura“, kde vyberete tlačítko „Kontrola nastavení“

 

Nastavení hodnotitele a kritérií hodnocení pro konkrétního pracovníka

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu Hodnocení“

2 V záložce „Organizační struktura“ zvolte „Organizační struktura“

3 Po zvolení konkrétního pracovníka stiskněte tlačítko „Vybrat hodnotitele“ a tlačítkem „Pokračovat“ zvolíte pro daného pracovníka hodnotitele a stiskněte tlačítko „Uložit a zavřít“

4 Nyní se Vám v kartě zobrazí přiřazený hodnotitel

5 U vybraného pracovníka tlačítkem „Vybrat kritéria“ zvolíme kritéria z kompetenčního modelu a stiskneme tlačítko „Uložit a zavřít“

6 V tuto chvíli má pracovník nastavená i kritéria hodnocení.

* Tato pole jsou povinná