Dodatečné připojení uživatele a přidání publikace do stávajícího publikovaného dokumentu

Používá se v případě, kdy potřebujeme připojit pracovníka, který by se měl s interním dokumentem také seznámit, a zároveň chcete mít přehled o stavu seznámení s publikovaným dokumentem kompletní

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Dokument“

V záložce „Kontrola stavu publikace“ zvolte „Kontrola stavu publikace“

Následně si vyberte Vámi požadovaný dokument a rozklikněte ho

V dalším kroku vyberte možnost „Přidat publikace“

! Pokud chcete mít evidenci separátní, využijte možnosti „Přepublikování“ – zde se vytvoří nový publikovaný dokument, který se opět publikuje!

5 V tomto kroku doplňte formulář podle Vašich potřeb

Pole „Diskuze“ – v případě zaškrtnutí této volby dáte možnost účastníkům vyjádřit se k publikovanému dokumentu

Pole „Upozornění“ – zde máte možnost nastavit, zda se má odeslat informace o publikování dokumentu příslušnému pracovníkovi na emailovou adresu. Také můžete zaškrtnout, zda se má odeslat upozornění na nepotvrzený dokument (týká se osob, u kterých je vyžadováno potvrzení).

Pole „Ověřit seznámení“ – tato funkcionalita slouží k prověření informací, které jsou obsaženy v dokumentu pomocí vytvořeného testu (viz. Kapitola Vytvoření testovacích otázek).

Pole „Pracovníci“ – v tomto poli máte možnost zvolit pracovníky, od kterých je vyžadováno potvrzení o přečtení a dále pracovníky, kteří mají dokument pouze „Na vědomí“

Dokument lze tedy publikovat 2 způsoby:

  1. Budete vyžadovat potvrzení
  2. Dokument rozesíláte pouze na vědomí – Pokud dojde k označení dokumentu pouze na vědomí, pak není nutné vyplňovat termín potvrzení.

6 Tlačítkem „Publikovat“ rozešlete vytvořený dokument příslušným pracovníkům.

7 Dokument, který jste publikovali najdete v sekci „Publikované dokumenty“

 

* Tato pole jsou povinná