Archivace a odstranění neaktivních dokumentů

Archivace neaktivních dokumentů

Dokumenty může archivovat pouze tvůrce dokumentu. Jedná se o možnost zařazení neaktivních publikací, které se můžou v případě potřeby vyjmout z archivu a pracovat s nimi.

Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu „Dokument“

V záložce „Publikace dokumentů/Kontrola stavu publikace“ vyberte příslušný dokument

3 Tlačítkem „Přesunout do archivu“ přesunete dokument do archivu

4 Archivovaný dokument naleznete v záložce „Publikace dokumentů/Kontrola stavu publikace“, v pohledu „Archiv“

 

Odstranění dokumentu

Lze pouze na základě přiděleného oprávnění od administrátora aplikace – lze smazat veškeré typy dokumentů (rozpracované, publikované atd.) bez ohledu na tvůrce dokumentu

1 Po přihlášení do aplikace přejděte do modulu eDokument

2 V záložce „Publikace dokumentů/Kontrola stavu publikace“ vyberte příslušný dokument

3 Tlačítkem „Odstranit“ trvale odstraníte dokument z aplikace