Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni výkonu; kurz je zacílen především na běžnou praxi úředníků či zaměstnanců ÚSC, nebo nově zvolených zástupců samosprávy, neboť zde je jeho relevantnost nejvyšší. Zde totiž v běžné praxi dochází k aktivnímu kontaktu s občany či se zástupci třetích stran, a to ze sféry podnikatelské, jiných organizací a služeb, tak zájmových skupin či médií, kteří od úřadu apriori něco chtějí a potřebují. A to „něco“, by mělo být primárně z jejich úhlu pohledu splněno. Cílem kurzu je tedy přinést smysluplnou a praktickou příručku, jak projít nástrahami každodenní praxe. Jistě mi dáte za pravdu, že nejen řádně vedená spisová dokumentace, ale právě interakce mezi přáním a realitou může být někdy velkým kamenem úrazu pro úspěšnou komunikaci. V rámci tohoto kurzu Vás tedy čekají nejen fakta, ale i doporučení pro Vaši praxi či tipy na osvědčenou praktickou zkušenost. A aby to byla chvílemi i trochu zábava, budeme si občas i interaktivně zahrávat s Vaší představivostí. Na konci kapitol Vás čekají buď kontrolní otázky nebo příklady z praxe, které povedou k úspěšnému absolvování kurzu, ale především Vám budou pomocníkem při Vaší běžné praxi.

Cena: 1480 Kč

Dotace: 2 dny/16 hodin

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: PhDr. Petra Kačírková, Ph.D.

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....