Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni výkonu; kurz je zacílen především na běžnou praxi úředníků či zaměstnanců ÚSC, nebo nově zvolených zástupců samosprávy, neboť zde je jeho relevantnost nejvyšší. Zde totiž v běžné praxi dochází k aktivnímu kontaktu s občany či se zástupci třetích stran, a to ze sféry podnikatelské, jiných organizací a služeb, tak zájmových skupin či médií, kteří od úřadu apriori něco chtějí a potřebují. A to „něco“, by mělo být primárně z jejich úhlu pohledu splněno. Cílem kurzu je tedy přinést smysluplnou a praktickou příručku, jak projít nástrahami každodenní praxe. Jistě mi dáte za pravdu, že nejen řádně vedená spisová dokumentace, ale právě interakce mezi přáním a realitou může být někdy velkým kamenem úrazu pro úspěšnou komunikaci. V rámci tohoto kurzu Vás tedy čekají nejen fakta, ale i doporučení pro Vaši praxi či tipy na osvědčenou praktickou zkušenost. A aby to byla chvílemi i trochu zábava, budeme si občas i interaktivně zahrávat s Vaší představivostí. Na konci kapitol Vás čekají buď kontrolní otázky nebo příklady z praxe, které povedou k úspěšnému absolvování kurzu, ale především Vám budou pomocníkem při Vaší běžné praxi.

Cena: 1480 Kč

Dotace: 2 dny/16 hodin

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: PhDr. Petra Kačírková, Ph.D.

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika...

Pohledávky a jejich vymáhání

Cílem kurzu je seznámení s tím, co je pohledávka, jak vzniká a zaniká a jakým způsobem lze pohledávky vymáhat, aby pohledávka byla splněna. Pohledávky a způsob jejich vymáhání je zásadní otázkou pro veškeré ekonomické subjekty, neboť v případě nevědomosti a...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Výkon práce v režimu „Home office“

Kurz je zaměřen na práci konanou v režimu „Home office“, kdy zaměstnanec vykonává administrativní činnost s využitím vlastních prostředků a současně pracovních prostředků zaměstnavatele např. počítat, notebook, prostředky pro telekonference, mobilní spojení atd. na...