ŠKOLENÍ ZE ZÁKONA

Školení ze zákona už není jen o formálním podepsání dokumentu. Rentel nabízí prostřednictvím svého vzdělávacího systému ření, které ulehčí administrativní práci spojenou se školením a vyvarování se zbytečch chyb.

VÝHODY ŠKOLENÍ S RENTELEM

R

AUTOMATICKÉ UPOZORŇOVÁNÍ

Automatické upozorňování na termíny školení u nových i stávajících zaměstnanců.

R

PŘEHLED

ehledný a automatizovaný vzdělávací systém pro personalisty.

R

LOKÁLNÍ RIZIKA

Implementace lokálních rizik do kurzu (povinnost ze Zákona).

R

EVIDENCE

Evidence a statistiky všech proškolených zaměstnanců dy po ruce.

R

JEDNODUCHOST

Jednoduché přazování školení konkrétním zaměstnancům jedním kliknutím s automatickým informováním zaměstnance.

R

E-LEARNING

Nejefektivnější a nejrychlejší způsob vzdělávání zákonných školení.

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE INFORMACÍ K ZÁKONNÝM ŠKOLENÍM?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ

Program nabízející individualizovaný adaptační proces na míru.

FIREMNÍ AKADEMIE

Program zajišťuje individuální kontinuální proces rozvoje zaměstnanců.

ZDRAVÁ FIRMA

Program nabízí vzdělávání a praktická cviení na téma zdravý ivotní styl.