Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků

Cílem kurzu je seznámit studující s možnostmi využívání nejběžnějších elektronických komunikačních nástrojů a s jejich využitím v praxi a prezentaci úřadu. Jádrem studované problematiky je práce s těmito prostředky při výkonu správních činnosti. Zcela logicky je pak kurz zaměřen na vytváření digitálních dokumentů a jejich přenos prostřednictvím datových schránek a e-mailů.

 Studující pozná formální komunikaci při správních činnostech, bude informován ale i o možnostech neformální komunikace s klienty formou bezplatného telefonování či chatování na internetu a seznámí se s principem a využíváním programů, sloužících k tomuto způsobu komunikace. Studující si dále osvojí znalosti o fenoménu současné doby – sociálních sítích. Seznámí se se základními možnostmi jejich využití, ale i nebezpečím, které s sebou nesou především z hlediska ochrany soukromí a dat.

 

Cena: 580 Kč

Dotace: 1 den/6 hodin

Akreditace: AK/PV-585/2018

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Mgr. Andrea Kovářová

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Vědomé vedení II. – Vědomě a autenticky

Kurz je zaměřený na prohloubení znalostí o jednání a chování lídra směrem ke svému okolí v pracovním i nepracovním životě. Zároveň poskytuje studujícímu řadu praktických cvičení., jak si osvojit techniky vědomého vedení a jak je aplikovat do praxe. Cílovou skupinou...

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Vědomé vedení III. – Manažer nebo lídr

Kurz se zabývá základními rozdíly mezi lídrem a manažerem. Přibližuje studujícímu odlišnosti práce a přístupu lídra a manažera směrem k sobě i ke svému okolí. Poukazuje na společné či protichůdné kompetence obou rolí a jejich správnou aplikaci do pracovního procesu....

Tvorba popisů procesů

Tvorba popisů procesů

Kurz je určen vedoucím pracovníkům, interním trenérům, ale i řadovým pracovníkům. Jeho cílem je přiblížit studujícímu důležitost správně definovaných pracovních postupů s ohledem na efektivitu práce, míru chybovosti ale i jednotnou komunikaci napříč organizací....