Efektivní vzdělávací systém

Ve své praxi se setkáváme se širokou škálou přístupů ke vzdělávání zaměstnanců. Od naprostého ignorování potřeb zaměstnanců v oblasti vzdělávání až po velmi propracované a efektivní přístupy a metody. Od názorů, že vzdělávání lidí je zbytečná položka v rozpočtu až po společnosti, které si vytvářejí vlastní síť interních lektorů, mají vlastní kurzy, připravují vzdělávání na základě hodnocení zaměstnanců a jednoznačně zjištěných potřeb zaměstnanců pro správné a efektivní plnění povinností spojených s konkrétním funkčním místem.

Často se v praxi setkáváme s povzdychem, že na vzdělávání lidí nám nedají potřebné prostředky. Abychom ale byli schopni si prostředky na rozvoj zaměstnanců vydobýt, je vhodné “vedení” předložit systém vzdělávání, který je přesvědčí, že se jedná o vhodnou investici.

JAKÉ ŘEŠENÍ DOPORUČUJE RENTEL

  • Pomoc při tvorbě hodnotících anket a dotazníků a jejich zapracování do aplikace eAnketa a navázání na semináře vedených v aplikaci ePersonalista. Tím se sníží účast zaměstnanců na špatně hodnocených kurzech, poskytovatelích a lektorech.
  • Aplikaci ePersonalista, jejíž součástí je nástroj na tvorbu, sledování a vyhodnocování plánů vzdělávání.
  • Máme v nabídce eLearningový kurz Školení interních lektorů.
  • Aplikaci eHodnocení – výstupem budou vstupy pro plány vzdělávání.
  • Nabízíme metodickou pomoc, průvodcovství a pohled zvenčí při práci při tvorbě systému vzdělávání zaměstnanců, který bude akceptovat potřeby funkčních míst zjištěných zpětnovazebními prvky (hodnocení zaměstnanců, dotazníkové šetření potřeb, vyhodnocování pochval a stížností, hodnotících anket vzdělávacích programů,…).
Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Adaptace zaměstnanců a adaptační proces ve veřejné správě

Cílem kurzu je naučit posluchače kurzu efektivně provést adaptaci nového zaměst-nance, případně, není-li v postavení vedoucího zaměstnance, personalisty, mentora či jiného zaměstnance, který je pověřen vedoucím pracovníkem k podílu na adaptaci, případně zájemci o...

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kontrolní řád v aplikační praxi

Kurz Vás komplexně provede úpravou procesu kontroly v rámci veřejnoprávních vztahů podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který je od 1. ledna 2014 obecným kodexem pro ty typy kontrol, které jsou součástí moci výkonné....

Územní rozpočty a jejich pravidla

Územní rozpočty a jejich pravidla

Předmětem kurzu je studium zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a pravidla pro tvorbu, projednání, přijetí rozpočtu a kontrolu plnění rozpočtu. Kurz je zaměřen i na další pravidla související s rozpočtem obce a s hospodařením obce, kdy...

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Jak home office zvládat efektivně a využít jeho specifika

Cílem tohoto tréninku je, abyste si jednak ověřili, nakolik jste při práci z domova efektivní a zároveň získali nové návyky, které vám umožní vyšší osobní produktivitu. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup do kurzu: 19 dnů Autor: Veronika...

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Kultura vystupování – komunikace s veřejností a médii

Cílem kurzu je seznámení se se základními pravidly forem komunikace na úrovni veřejné správy, tedy komunikace ze strany úředníků a zaměstnanců úřadů, ale i zástupců samosprávy měst a obcí. Cílovou skupinou tohoto kurzu nejsou tiskoví mluvčí úřadů na jakémkoli stupni...

Pohledávky a jejich vymáhání

Pohledávky a jejich vymáhání

Cílem kurzu je seznámení s tím, co je pohledávka, jak vzniká a zaniká a jakým způsobem lze pohledávky vymáhat, aby pohledávka byla splněna. Pohledávky a způsob jejich vymáhání je zásadní otázkou pro veškeré ekonomické subjekty, neboť v případě nevědomosti a...