Ediční plán na rok 2018

E-learningové kurzy

 • MS Word 2016
 • MS Excel 2016
 • GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
 • GDPR – Srovnání terminologie stávajícího zákona a nového nařízení
 • Daňový řád (správa daní a poplatků, vymáhání daňových nedoplatků)
 • Životní prostředí (Ochrana přírody a krajiny, Myslivost, rybářství, lesní hospodářství, Ochrana zemědělského půdního fondu, Ochrana ovzduší, Vodní hospodářství, Odpadové hospodářství)
 • Kontrolní řád
 • Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi
 • Interní směrnice měst a obcí
 • Problematika managementu ve veřejné správě – pro vedoucí úředníky
 • Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství
 • Správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízení souvisejících
 • Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
 • Správní rozhodování o registračních úkonech

Kurz na míru – Kybernetická bezpečnost – praktické pojetí ve veřejné správě

Dobrá imunita – co pro ni můžeme sami udělat?

Dobrá imunita – co pro ni můžeme sami udělat?

V kurzu získáte cenné informace k posílení imunity. Jak podpořit své zdraví respektováním rytmu ročních dob i dne a přírodní péčí o tělo bez chemie. Naučíte se vypěstovat si vlastní multivitaminy klíčením semínek. Dozvíte se jaké bylinky, plody a koření jsou vhodné...

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Česky bez chyb – stručný přehled českého pravopisu

Cílem kurzu je zopakovat si stručně a přehledně nejčastěji se opakující problémy v pravopise českého jazyka, abychom si s nimi uměli lehce poradit. Pro některé to bude jen malé opakování, pro jiného hlubší osvěžení školních znalostí. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den Přístup...

Spánek

Spánek

Zamyslíme se nad tím, proč je spánek pro naše fungování nezbytný. V kurzu se dozvíte, jaké jsou hlavní zásady zdravého spánku. Jak působí káva, alkohol na spánek a jaké jsou vhodné čaje pro podporu spánku. Jak funguje organismus po požití sladkosti, nebo proč omezit...

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Vědomé vedení I. – Když se řekne lídr

Cílem kurzu je seznámit studujícího se základními aspekty smýšlení, chování a jednání lídra. Kurz není určený primárně vedoucím pracovníkům. Jde o to nasměrovat uvažování studujícího takovým směrem, aby v sobě probudil vlastnosti lídra i bez týmu podřízených kolegů....