Co chystáme po novém roce?

Během 01/2018 připravujeme dva nové kurzy, které se týkají aktuálního tématu ochrany osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení na ochranu osobních údajů  a je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR začne v celé EU platit jednotně  od 25. května 2018 .

Kurzy s tématikou GDPR:

Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR
Souhrn novinek, které s sebou přináší obecné nařízení na ochranu osobních údajů.

Změny v oblasti ochrany osobních údajů vyvolané GDPR, srovnávací kurz
Kurz, který nabídne srovnávací pohled na stávající podobu zákona o ochraně osobních údajů a novinek, které představuje avizované nařízení.

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den/3 hodiny Přístup...

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...