Bezplatná právní pomoc v českém právním řádu – praktický průvodce

Cílem tohoto kurzu je seznámit cílovou skupinu (úředníci územních samosprávných celků, vykonávající správní činnost v sociálních službách) s platnou a účinnou právní úpravou vztahující se k bezplatné právní pomoci (dále souhrnně též „BPP“) v České republice. Poskytne jim praktický návod, jak o bezplatnou právní pomoc požádat, jaké jsou podmínky jejího přiznání v jednotlivých právních odvětvích a jak mohou být sociální pracovníci žádajícím nápomocní v procesu přiznání bezplatné právní pomoci. Pro pracovníky odborů sociálních a orgánu péče o děti by znalost podmínek, za kterých mohou klienti těchto odborů a oddělení získat takovouto formu pomoci a zastoupení, měla být jednou ze základních. Kvalitně zajištěná právní pomoc pak znamená též větší množství úspěšně zadministrovaných případů a nedochází ke zbytečnému navyšování počtu klientů a nedořešených případů. Akreditace MV ČR č. AK/PV-237/2021

Cena: 740 Kč

Dotace: 1 den/6 hodin

Přístup do kurzu: 19 dnů

Autor: Mgr. Veronika Ježková

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Komunikace s veřejností a prezentace ve veřejném sektoru

Předmětem kurzu je osvojení si komunikačních dovedností v různých situacích. Kurz je zaměřen na umění verbální a neverbální komunikace, asertivní jednání, komunikaci při krizových událostech a dotýká se i pravidel etikety. Cena: 740 Kč Dotace: 1 den/3 hodiny Přístup...

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

BOZP – pro vedoucí zaměstnance a zaměstnance ve školství

Školství je oblast, kde je nezbytné řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) zaměstnanců a současně zajišťovat a řídit bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Tento kurz zahrnuje základní přehled a orientaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...