Srovnání právní úpravy dle zákona o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR

Pojetí tohoto kurzu je komparační. Jde o srovnání dosavadní právní úpravy obsažené v zákoněč. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOU) a nového nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (angl. General Data Protection Regulation.

Autor: JUDr. MgA. Michal Šalomoun, PhD.