Ochrana osobních údajů

Cílem vzdělávacího programu je pochopení právní problematiky ochrany osobních údajů, zejména pak zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zaměřuje se především na rozbor jednotlivých povinností správců osobních údajů, jimiž jsou prakticky všechny ekonomické subjekty jako jsou orgány veřejné správy, školy, podnikatelé a neziskové organizace.

 

Autor: JUDr. MgA.Šalomoun Michal, Ph.D.