Budoucnost technických oborů

Motto: „Jen vystudovat vysokou školu nestačí.“

Klíčová aktivita „Odborné praxe“ přináší studentům zejména:

  • možnost absolvovat blok zajímavých a pro další profesní, ale i osobní život užitečných vzdělávacích programů zaměřený na měkké dovednosti a seberozvoj,
  • zisk cenných zkušeností, kontaktů na zaměstnavatele a dokladu o vykonání praxe,
  • pomoc při hledání uplatnění na trhu práce.

Klíčová aktivita „Odborné praxe“ přináší poskytovatelům praxe zejména:

  • pomoc při vyhledávání nových perspektivních pracovních sil,
  • zisk nových informací ze škol (propojení praxe s teorií),
  • možnost vyzkoušet nové nebo vyladit již existující postupy pro systematické využívání externích zdrojů z řad studentů VŠ.

Důraz a zřetel je kladen na uvědomění si a využití metod a principů:

  • Metoda 70:20:10,
  • Koučink: „… dospělý člověk se nejlépe učí praxí a vlastní zkušeností“
  • Sociální facilitace: „… pouhá přítomnost jiných lidí ovlivňuje a zvyšuje aktuální výkony člověka“.