Slovo úvodem

Vzdělávací portál si klade za cíl zkvalitnění nabídky a dostupnosti vzdělávacích programů. S využitím personálních aplikací přináší také zjednodušení administrativy kolem zajišťování vzdělávání a zpřehlednění aktivit vykonaných při realizaci vzdělávání. Portál přináší on-line přístup do e-learningových kurzů pro všechny pracovníky úřadu bez omezení. Do kurzů lze umožnit přístup i zástupcům samosprávy. Přináší tedy nejen rozšíření možností absolvování kurzů o další moderní vzdělávací formu, a to e-learningovou (distanční studium s využitím výpočetní techniky), ale i možnost následného přístupu k materiálům a tím opakované osvojení si již jednou získaných vědomostí. Vzdělávací programy naleznete v odkazu "Vstup do kurzů". Jsou to zejména kurzy z oblasti akreditovaných vzdělávacích programů dle zákona č.312/2002, školení ze zákona a kurzy s náměty z oblasti výpočetních technologií. V neposlední řadě zde naleznete kurzy z oblasti celoživotního vzdělávání. Přejeme Vám, aby se vzdělávací portál stal účinným pomocníkem při Vašem vzdělávání.