Gender audit (KA2)

Červenec 2014

V rámci KA10 - Monitoring a evaluace projektu byl realizován pilotní běh elektronická ankety ukázka z výstupu ZDE. 

Červen 2014

V rámci KA10 - Monitoring a evaluace projektu se připravuje  elektronická anketa, která bude sloužit monitoringu a průběžného vyhodnocování dat o úspěšnosti realizace projektu - dopadů na rovnost žen a mužů. Tato elektornická anketa bude využívána k průběžnému monitoringu nejen v rámci projektu ale bude dostupná i pro dálší zájemce, kteří využijí výstupy projektu.

Květen 2014

Ukončen distanční kurz  „Genderově přátelský úřad Slaný“ pro zaměstnance přímo řízených organizací a další zájemce z města Slaný, s cílem seznámit je s Metodikou implementace rovných příležitostí a Metodikou implementace flexibilního zaměstnávání, které vznikly v rámci projektu. Do kurzu bylo přihlášeno 40 zájemců, úspěšně jej dokončilo 35.

Duben 2014

Proběhla evaluační anketa k implementaci rovných příležitostí a flexibilního zaměstnávání na úřadě mezi zaměstnanci úřadu. Výstup z ankety ZDE.

24.4.2014 úvodním nepovinným workshopem byl zahájen distanční kurz  „Genderově přátelský úřad Slaný“ pro 40 zaměstnanců z přímo řízených organizací města Slaný a další zájemce, s cílem seznámit je s Metodikou implementace rovných příležitostí a Metodikou implementace flexibilního zaměstnávání, které vznikly v rámci projektu.

Březen 2014

Dne 18.3.2014 proběhl workshop „Genderově přátelský úřad Slaný“ pro 10 pozvaných zástupců z přímo řízených organizací a dalších zajemců z města Slaný. Cílem bylo seznámit s výstupy Gender auditu, vytvořenou „Metodikou implementace rovných příležitostí na MěÚ Slaný“ a „Metodikou nastavení flexibilního zaměstnávání na MěÚ Slaný", prodiskutovat první zkušenosti z jejich implementace a nabídnout využití výstupů projektu v dalších organizacích.

Prezentace z workshopu ZDE. Foto ZDE.

Probíhá příprava evaluační ankety k posouzení dopadů realizace projektu na implementaci rovných příležitostí na MěÚ Slaný. Cílovou skupinou budou zaměstnanci MěÚ Slaný. Tato anketa bude realizována v termínu 31.3. - 4.4.2014.

Probíhá příprava otevřeného distanční kurz "Genderově přátelský úřad Slaný" pro přímo řízené organizace a další zájemce z města Slaný.

Pozvánka na otevřený běh kurzu "Genderově přátelský úřad Slaný"

Vážená paní, pane

dovolujeme si Vás pozvat k účasti v e-learningovém kurzu „Genderově přátelský úřad Slaný“, který se uskuteční v období 04-05/2014. Obsah kurzu vznikl na základě realizace genderového auditu na MěÚ Slaný. Účast v kurzu Vám umožní seznámit se Metodikou implementace rovných příležitostí do organizace a Metodikou implementace flexibilního zaměstnávání a využít tyto metodiky a v kurzu uvedené praktické návody ve vlastní praxi.

Detailnější pozvánka ZDE. Vstup do kurzu ZDE.

 

Únor 2014

Dne 21.2. byl ukončen distanční kurz "Genderově přátelský úřad Slaný", který úspěšně absolvovalo 87 zaměstnanců úřadu.

Připravuje se worskhop pro personalisty, ředitele přímo řízených organizaci města Slaný a další zájmence.

Pozvánka na workshop

Vážená paní, pane,

zveme Vás na workshop „Genderově přátelský úřad Slaný“ jehož cílem je seznámit s výstupy gender auditu, vytvořenou „Metodikou implementace rovných příležitostí na MěÚ Slaný“ a „Metodikou nastavení flexibilního zaměstnávání na MěÚ Slaný" a prodiskutovat první zkušenosti z jejich implementace a nabídnout uvedené výstupy z projektu k použití ve vašich organizacích včetně možnosti bezplatného využití e-learningového kurzu „Rovné příležitosti žen a mužů“ pro vaše zaměstnance.

Workshop proběhne v úterý 18. 3. 2014 v zasedací místnosti MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný, od 9:00 cca do 12:00 hodin.

Detailnější pozvánka ZDE.

Leden 2014

Dne 28.1.2014 proběhl workshop „Genderově přátelský úřad Slaný“ pro 12 vybraných vedoucích zaměstnaců MěÚ Slaný. Cílem bylo seznámit s výstupy Gender auditu, vytvořenou „Metodikou implementace rovných příležitostí na MěÚ Slaný“ a „Metodikou nastavení flexibilního zaměstnávání na MěÚ Slaný" a prodiskutovat první zkušenosti z jejich implementace.

Pozvánka ZDE. Prezentace z workshopu ZDE. Foto ZDE.

Dne 23.1.2014 byl volitelným zahajovacím workshopem zahájen distanční kurz "Genderově přátelský úřad MěÚ Slaný" pro všechny zaměstnance MěÚ Slaný. Cílem kurzu je seznámit zaměstnance úřadu výsledky gender auditu, s metodikou implementace rovných příležitost na MěÚ Slaný a s metodikou flexibilního zaměstnávání na MěÚ Slaný. detailnější informace ZDE.

Prosinec 2013

Finalizuje příprava distančního kurzu "Genderové přátelský úřad Slaný", tak aby byl připraven v provozu v lednu 2014.

Září - Listopad 2013

Na základě výstupů gender auditu a vytvořené "Metodiky implementace rovných příležitostí na MěÚ Slaný" a "Metodiky flexibilního zaměstnávání na MěÚ Slaný" probíhá příprava distančního kurzu "Genderové přátelský úřad Slaný".

Cílem bude seznámit zaměstnance MěÚ Slaný ale i další zájemce z veřejnosti s výstupy a metodikami a umožnit jim využít získané zkušenosti flexibilní formou pro svoji potřebu.

Ukázka z připravených obsahových podkladů ZDE.

Srpen 2013

Byla připravena finální verze "Metodiky implementace rovných příležitostí na MěÚ Slaný", ukázka ZDE a návrh směrnice pro zavedení a implementaci  rovných příležitostí ukázka ZDE.

Červenec 2013

Byla připravena pracovní verze "Metodiky implementace rovných příležitostí na MěÚ Slaný" a proběhlo připomínkování, ukázka ZDE.

Červen 2013

  • Proběhla oponentura a byla vytvořena finální verze závěrečné zprávy gender auditu, ukázka ZDE.
  • Byl připraven harmonogram spolupráce pro vytvoření dalších metodických materiálů v oblasti rovných příležitostí včetně flexibilního zaměstnávání rodičů s dětmi a podkladů pro vytvoření e-learningového kurzu pro seznámení zaměstnanců s výstupy gender auditu, harmonogram ZDE.

Květen 2013

Připravena první verze závěrečné zprávy gender auditu a probíhá její připomínkování a finalizace, ukázka ZDE.

Duben 2013

  • V rámci gender auditu proběhly fokusní skupiny s cílovými skupinami rodiče malých dětí do 6 let věku, ženy a vedoucí pracovníci. Dále proběhly osobní pohovory s managementem města a personalistou foto ZDE.
  • V termínu 2.4.-5.4. proběhlá celoplošná elektronická anketa na zaměstnance MěÚ Slaný jako součást genederového auditu, ukázka z výstupů ZDE.
  • Byl dokončen sběr dat a dokumentů pro vytvoření závěrečné zprávy z gender auditu.

Březen 2013 - probíhá sběr informací a interních dokumentů k  realizaci gender auditu a připravuje se realizace anketního šetření, realizace fokusních skupin a pohovorů viz HARMONOGRAM.

Únor 2013 - probíhá příprava a sběr interních dokumentů pro realizaci genderového auditu. Konzultace a genderového experta, konzultantů žadatele a dodavatele k provedení a realizaci genderového auditu. Schválen harmonogram spolupráce viz ZDE.

Leden 2013 - zahájení spolupráce s vybraným dodavatelem, vytvoření realizačního týmu a nastavení cílu, detailněji ZDE.