EMOCE NA DLANI V ROCE 2019

Vážení partneři ve vzdělávání, na rok 2019 jsme pro Vás připravili něco úplně nového. Zajímáte-li se o téma emocí a jejich zvládání v práci i v životě obecně, naše série kombinovaných kurzů s Monikou Ambrožovou Vás jistě zaujme!E-learning o emocích je jiný… Nechte se...

Rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

Cílem je seznámit úředníky se základními znalostmi v oblasti rozhodování o řidičských průkazech a řidičských oprávněních. Kurz popisuje oblasti rozhodování o řidičských průkazech a řidičských oprávněních, kdy největší část celé problematiky je upravena zákonem č....

Elektronizace komunikace úředníků územně samosprávných celků

Cílem kurzu je seznámit studující s možnostmi využívání nejběžnějších elektronických komunikačních nástrojů a s jejich využitím v praxi a prezentaci úřadu. Jádrem studované problematiky je práce s těmito prostředky při výkonu správních činnosti. Zcela logicky je pak...

Veřejná správa a dobrovolnictví, jeho možnosti a limity

Cílem kurzu je blíže seznámit zaměstnance veřejné správy s tématem dobrovolnictví, vymezit jeho zákonný rámec a upozornit na jeho velké možnosti i důležité limity. Absolvování kurzu přinese zaměstnancům informace o souvisejících zákonných normách i běžných procesech...

Praktická příručka vodní hospodářství, vodovody a kanalizace

Cílem kurzu je získání základního či podrobného přehledu v oblasti vodovodních a stokových sítí s ohledem na profesní zařazení. Tento odborně a prakticky zaměřený  kurz lze doporučit pro úředníky, vedoucí úředníky či ostatní zaměstnance státní správy nejen jako...

Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace

Obsahem kurzu je základní právní problematika elektronizace dokumentů, vidimace a legalizace včetně souvisejících právních předpisů a seznámení se se základními pojmy a správními postupy s formulářem systému Czech POINT dle kterého se autorizovaná konverze provádí a...

EMOCE NA DLANI V ROCE 2019

Vážení partneři ve vzdělávání, na rok 2019 jsme pro Vás připravili něco úplně nového. Zajímáte-li se o téma emocí a jejich zvládání v práci i v životě obecně, naše série kombinovaných kurzů s Monikou Ambrožovou Vás jistě zaujme!E-learning o emocích je jiný… Nechte se...

číst více

Veřejná správa a dobrovolnictví, jeho možnosti a limity

Cílem kurzu je blíže seznámit zaměstnance veřejné správy s tématem dobrovolnictví, vymezit jeho zákonný rámec a upozornit na jeho velké možnosti i důležité limity. Absolvování kurzu přinese zaměstnancům informace o souvisejících zákonných normách i běžných procesech...

číst více

Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace

Obsahem kurzu je základní právní problematika elektronizace dokumentů, vidimace a legalizace včetně souvisejících právních předpisů a seznámení se se základními pojmy a správními postupy s formulářem systému Czech POINT dle kterého se autorizovaná konverze provádí a...

číst více

Zářijové novinky v kurzech

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství Cílem kurzu je představit úředníkům přehled právních předpisů, které se týkají pozemních komunikací a seznámit je s tzv. „velkou novelou“ – změna zákona o pozemních komunikacích. Správní rozhodování a...

číst více

Nové akreditované kurzy

Administrativní a informační bezpečnost Studující se seznámí s legislativní úpravou problematiky ochrany dat a informací v oblasti administrativní bezpečnosti a všemi složkami ochrany informací a dat, tzn., režimovou, komunikační, personální, technickou a fyzickou...

číst více

Nový kurz: Dopravní přestupky

Cílem kurzu je poskytnout přehled o jednotlivých správních činnostech vykonávaných úředníky, kteří projednávají dopravní přestupky a obeznámit se skutkovými podstatami těchto přestupků. V kurzu je popsáno členění správních deliktů, prameny přestupkového práva,...

číst více