GDPR

Nově od 1. 2. 2018 jsou v nabídce kurzy: Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR Cílem kurzu je seznámení s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o...

Řízení rizik v kanceláři

Pro zákazníky jsou od 1.2.2018 spuštěny kurzy BOZP/PO doplněné o téma Řízení rizik v kanceláři (rozšířená o ilustrační videa). V současné době Vám nabízíme jak pro zaměstnance, tak pro vedoucí zaměstnance rozšiřující nabídku klasického kurzu Bezpečnosti práce....

Lednové novinky v kurzech

MS Excel 2016 a MS Word 2016 Cílem kurzů je zajistit efektivní práci uživatelů jak s používáním tabulkových procesorů, tak pro systematické zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů. Kurzy jsou tématicky rozděleny do oblastí, které popisují...

Ediční plán na rok 2018

E-learningové kurzy MS Word 2016 MS Excel 2016 GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR – Srovnání terminologie stávajícího zákona a nového nařízení Daňový řád (správa daní a poplatků, vymáhání daňových nedoplatků) Životní prostředí (Ochrana přírody a...

Profesionální přístup k nevidomým klientům a návštěvníkům úřadů

Novinka 11. 12. 2017  Cílem kurzu je seznámit zaměstnance veřejné správy se specifickými přístupy potřebnými pro profesionální práci při styku s osobami s těžkým zrakovým postižením, tedy s lidmi zcela nevidomými nebo s lidmi s takovým oslabením zraku, které jim...

Co chystáme po novém roce?

Během 01/2018 připravujeme dva nové kurzy, které se týkají aktuálního tématu ochrany osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení na ochranu osobních údajů  a je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR...

GDPR

Nově od 1. 2. 2018 jsou v nabídce kurzy: Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR Cílem kurzu je seznámení s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o...

číst více

Řízení rizik v kanceláři

Pro zákazníky jsou od 1.2.2018 spuštěny kurzy BOZP/PO doplněné o téma Řízení rizik v kanceláři (rozšířená o ilustrační videa). V současné době Vám nabízíme jak pro zaměstnance, tak pro vedoucí zaměstnance rozšiřující nabídku klasického kurzu Bezpečnosti práce....

číst více

Lednové novinky v kurzech

MS Excel 2016 a MS Word 2016 Cílem kurzů je zajistit efektivní práci uživatelů jak s používáním tabulkových procesorů, tak pro systematické zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů. Kurzy jsou tématicky rozděleny do oblastí, které popisují...

číst více

Ediční plán na rok 2018

E-learningové kurzy MS Word 2016 MS Excel 2016 GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR – Srovnání terminologie stávajícího zákona a nového nařízení Daňový řád (správa daní a poplatků, vymáhání daňových nedoplatků) Životní prostředí (Ochrana přírody a...

číst více

Co chystáme po novém roce?

Během 01/2018 připravujeme dva nové kurzy, které se týkají aktuálního tématu ochrany osobních údajů. GDPR (General Data Protection Regulation) je obecné nařízení na ochranu osobních údajů  a je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě. GDPR...

číst více

Novinky v akreditacích MV ČR

Od listopadu nabízíme nově akreditované kurzy: Zákon o hlavním městě Praze a jeho aplikace v praxiAK/PV-691/2017Každá osoba, která je zaměstnancem zařazeným do Magistrátu hlavního města Prahy nebo Úřadu jeho městské části a členem orgánů hlavního města Prahy nebo jeho...

číst více

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich

Novinka od 6. 10. 2017 Cílem kurzu je seznámit s důležitými aspekty zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich, který vstoupil v účinnost k 1. červenci 2017. Původní kurz Zákon o přestupcích byl v této souvislosti aktualizován a byl pozměněn i...

číst více