Nově akreditovaný kurz

Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace Obsahem kurzu je základní právní problematika elektronizace dokumentů, vidimace a legalizace včetně souvisejících právních předpisů a seznámení se se základními pojmy a správními postupy s formulářem systému Czech...

Zářijové novinky v kurzech

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství Cílem kurzu je představit úředníkům přehled právních předpisů, které se týkají pozemních komunikací a seznámit je s tzv. „velkou novelou“ – změna zákona o pozemních komunikacích. Správní rozhodování a...

Nové akreditované kurzy

Administrativní a informační bezpečnost Studující se seznámí s legislativní úpravou problematiky ochrany dat a informací v oblasti administrativní bezpečnosti a všemi složkami ochrany informací a dat, tzn., režimovou, komunikační, personální, technickou a fyzickou...

Nový kurz: Dopravní přestupky

Cílem kurzu je poskytnout přehled o jednotlivých správních činnostech vykonávaných úředníky, kteří projednávají dopravní přestupky a obeznámit se skutkovými podstatami těchto přestupků. V kurzu je popsáno členění správních deliktů, prameny přestupkového práva,...

Nové kurzy měkkých dovedností

Budování vztahů  Kurz seznámí účastníky s tématy, jak ocenit druhého člověka, jak posílit schopnost přijímat/dávat pochvalu i kritiku. Vysvětluje základ zdravé sebedůvěry a sebevědomí. Kurz nabízí test – Máte dostatek sebedůvěry? V závěru jsou rozebrány formy a typy...

Novinky v kurzech

Základní interní směrnice územních samosprávných celků Cílem kurzu je seznámení studenta s nezbytným minimem pro tvorbu interních předpisů územně samosprávných celků tak, aby byl schopen vytvořit interní směrnici efektivně jak po stránce formální, tak kvalitně...

Nově akreditovaný kurz

Autorizovaná konverze dokumentů, vidimace a legalizace Obsahem kurzu je základní právní problematika elektronizace dokumentů, vidimace a legalizace včetně souvisejících právních předpisů a seznámení se se základními pojmy a správními postupy s formulářem systému Czech...

číst více

Zářijové novinky v kurzech

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství Cílem kurzu je představit úředníkům přehled právních předpisů, které se týkají pozemních komunikací a seznámit je s tzv. „velkou novelou“ – změna zákona o pozemních komunikacích. Správní rozhodování a...

číst více

Nové akreditované kurzy

Administrativní a informační bezpečnost Studující se seznámí s legislativní úpravou problematiky ochrany dat a informací v oblasti administrativní bezpečnosti a všemi složkami ochrany informací a dat, tzn., režimovou, komunikační, personální, technickou a fyzickou...

číst více

Nový kurz: Dopravní přestupky

Cílem kurzu je poskytnout přehled o jednotlivých správních činnostech vykonávaných úředníky, kteří projednávají dopravní přestupky a obeznámit se skutkovými podstatami těchto přestupků. V kurzu je popsáno členění správních deliktů, prameny přestupkového práva,...

číst více

Nové kurzy měkkých dovedností

Budování vztahů  Kurz seznámí účastníky s tématy, jak ocenit druhého člověka, jak posílit schopnost přijímat/dávat pochvalu i kritiku. Vysvětluje základ zdravé sebedůvěry a sebevědomí. Kurz nabízí test – Máte dostatek sebedůvěry? V závěru jsou rozebrány formy a typy...

číst více

Novinky v kurzech

Základní interní směrnice územních samosprávných celků Cílem kurzu je seznámení studenta s nezbytným minimem pro tvorbu interních předpisů územně samosprávných celků tak, aby byl schopen vytvořit interní směrnici efektivně jak po stránce formální, tak kvalitně...

číst více

Novinky v kurzech

Správní rozhodování o registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel Cílem kurzu je přiblížit úředníkům problematiku při správním rozhodovánío registračních úkonech v oblasti registrace silničních vozidel do registru silničních vozidel a její podmínky....

číst více

GDPR

Nově od 1. 2. 2018 jsou v nabídce kurzy: Ochrana osobních údajů dle nařízení GDPR Cílem kurzu je seznámení s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o...

číst více

Řízení rizik v kanceláři

Pro zákazníky jsou od 1.2.2018 spuštěny kurzy BOZP/PO doplněné o téma Řízení rizik v kanceláři (rozšířená o ilustrační videa). V současné době Vám nabízíme jak pro zaměstnance, tak pro vedoucí zaměstnance rozšiřující nabídku klasického kurzu Bezpečnosti práce....

číst více