Práce s cvičnými testy

Cvičné testy jsou zpravidla uloženy v závěru každé kapitoly.

 

1 Po přihlášení do kurzu se Vám v levé části zobrazí osnova kurzu

2 Jednotlivé kapitoly lze otevřít pomocí znaménka „+“, kde je k dispozici i kapitola „Cvičný test“

3 Po rozkliknutí příslušné kapitoly se Vám zobrazí otázka s výběrem odpovědi

4 Po zvolení odpovědi stiskněte tlačítko „Odpovědět“ a ihned se Vám zobrazí správná odpověď na danou otázku

5 Pomocí tlačítka „Další otázka“ se Vám zobrazí nová otázka

6 V právém horní rohu můžete průběžně sledovat stav Vašich odpovědí v rámci cvičného testu

7 Po stisknutí tlačítka „Odevzdat test“ se Vám zobrazí vyhodnocení celého cvičného testu

 

 Cvičné testy lze vyplňovat opakovaně