EMOCE NA DLANI V ROCE 2019

Vážení partneři ve vzdělávání,

na rok 2019 jsme pro Vás připravili něco úplně nového. Zajímáte-li se o téma emocí a jejich zvládání v práci i v životě obecně, naše série kombinovaných kurzů s Monikou Ambrožovou Vás jistě zaujme!

Všichni prožíváme 4 roční období

Prožíváme různé emoce

Připravili jsme pro Vás 4 kombinované kurzy

E-learning o emocích je jiný…

Nechte se překvapit poslechem rozhovoru lektorky s jejím hostem na téma emoce, která Vás zajímá. Můžete jen poslouchat. Můžete poslouchat a číst. Přemýšlet o sobě samém. Zapisujte si dotazy a přispějte s nimi do diskuze na prezenční části.

Co se bude během workshopů dít? 

Budeme diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, vytvoříme tipy a doporučení vycházející z diskuzí, ujasníme si způsoby zvládání konkrétních emocí, definujeme důvody nespokojenosti lidí na pracovišti, řekneme si, jak můžeme pomoci lidem, aby zvládali své emoce.

JARO – Radost

jak probouzet/pěstovat pocity štěstí na pracovišti?

Štěstí a radost v práci? Co způsobuje radost v práci a z práce? Co jí brání? Jak ji můžeme vytvářet? Jak vypadá šťastný úřad a šťastný úředník? Co znamená spokojený tým = je to cesta dlážděná drobnými radostmi…(pochvala, humor a úspěch).

LÉTO – Hněv a vztek

jak zvládat rozbouřené emoce

Co je to hněv? Proč se lidé v práci zlobí (jaké jsou spouštěče)? Hněv jako začátek nepřátelství. Strategie zvládání hněvu a zlosti. Efekt sněhové koule. Konflikty a jejich řešení.

PODZIM – Strach

proč se bojíme a co s tím?

Co je to strach? Co způsobuje strach na pracovišti? Čeho se lidé bojí? Jaké jsou důsledky strachu? Jak zmírnit svůj strach? Jak pomoci ostatním, aby se nebáli?

Povídání o chybách, o kritice, která zraňuje a lidské zranitelnosti.

ZIMA – Agrese a komunikace

jak pracovat s agresí

Co je to agrese? Proč je člověk agresivní? Jak se projevuje agrese v komunikaci? Úskalí skryté agrese. Různé podoby autoagrese. Jak jednat s agresivním člověkem. Jak zpracovat svou vlastní agresi. Jsem oběť nebo tvůrce? Sebedůvěra a agrese.

Povídání o sebedůvěře, sebepřijetí a schopnosti zvládat své vlastní emoce

Chcete se dozvědět více informací?

Vzdělávání vedoucích úředníků – zvláštní část – Oblast přestupkového řízení ve věcech pořádku ve státní správě, v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Kurz má svým adresátům poskytnout především praktické rady. Materie samotného přestupkového práva je proto probírána v omezené míře tam, kde je i z pohledu vedoucího úředníka zajímavá nebo relevantní. Z logiky věci jde mnohem častěji o úpravu procesní, než...

Střet zájmů z pohledu úředníka

Předmětem kurzu je ujasnění, co je myšleno pod pojmem střet zájmů, jaké osoby a kdy se mohou do střetu zájmů dostat a podání návodu, jak v těchto situacích postupovat a jaké mohou mít tyto situace následky. Předmětem kurzu je dále představení a analýza zákona č....

Poskytování zpětné vazby

Cílem kurzu je seznámení se s problematikou zpětné vazby, která je velmi podstatnou součástí spokojeného zaměstnance (úředníka státní správy), ale i klienta (občana), který přichází na úřad (do kontaktu s organizací). Téma bude osvětleno v souvislostech firemní...

Zákon o zaměstnanosti z pohledu úředníka ÚSC

Cílem kurzu je poskytnout uživatelům dostatečné právní znalosti a prohloubit úroveň jejich právního vědomí v oblasti zaměstnanosti. Účastník kurzu dokáže po jeho absolvování interpretovat základní instituty platného zákona o zaměstnanosti, včetně jejich aplikace v...