EMOCE NA DLANI V ROCE 2019

Vážení partneři ve vzdělávání,

na rok 2019 jsme pro Vás připravili něco úplně nového. Zajímáte-li se o téma emocí a jejich zvládání v práci i v životě obecně, naše série kombinovaných kurzů s Monikou Ambrožovou Vás jistě zaujme!

Všichni prožíváme 4 roční období

Prožíváme různé emoce

Připravili jsme pro Vás 4 kombinované kurzy

E-learning o emocích je jiný…

Nechte se překvapit poslechem rozhovoru lektorky s jejím hostem na téma emoce, která Vás zajímá. Můžete jen poslouchat. Můžete poslouchat a číst. Přemýšlet o sobě samém. Zapisujte si dotazy a přispějte s nimi do diskuze na prezenční části.

Co se bude během workshopů dít? Nemusíte se obávat.

Budeme diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, vytvoříme tipy a doporučení vycházející z diskuzí, ujasníme si způsoby zvládání konkrétních emocí, definujeme důvody nespokojenosti lidí na pracovišti, řekneme si, jak můžeme pomoci lidem, aby zvládali své emoce.

JARO – Radost

jak probouzet/pěstovat pocity štěstí na pracovišti?

Štěstí a radost v práci? Co způsobuje radost v práci a z práce? Co jí brání? Jak ji můžeme vytvářet? Jak vypadá šťastný úřad a šťastný úředník? Co znamená spokojený tým = je to cesta dlážděná drobnými radostmi…(pochvala, humor a úspěch).

LÉTO – Hněv a vztek

jak zvládat rozbouřené emoce

Co je to hněv? Proč se lidé v práci zlobí (jaké jsou spouštěče)? Hněv jako začátek nepřátelství. Strategie zvládání hněvu a zlosti. Efekt sněhové koule. Konflikty a jejich řešení.

PODZIM – Strach

proč se bojíme a co s tím?

Co je to strach? Co způsobuje strach na pracovišti? Čeho se lidé bojí? Jaké jsou důsledky strachu? Jak zmírnit svůj strach? Jak pomoci ostatním, aby se nebáli?

Povídání o chybách, o kritice, která zraňuje a lidské zranitelnosti.

ZIMA – Agrese a komunikace

jak pracovat s agresí

Co je to agrese? Proč je člověk agresivní? Jak se projevuje agrese v komunikaci? Úskalí skryté agrese. Různé podoby autoagrese. Jak jednat s agresivním člověkem. Jak zpracovat svou vlastní agresi. Jsem oběť nebo tvůrce? Sebedůvěra a agrese.

Povídání o sebedůvěře, sebepřijetí a schopnosti zvládat své vlastní emoce

Chcete se dozvědět více informací?

Chystáme pro Vás….

Vzhledem k poptávce témat týkajících se životního prostředí si Vám během 1. čtvrtletí dovolíme nabídnout mimo jiné i tyto kurzy: Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi úředníka Cílem kurzu je jak základní seznámení s rozsáhlou matérií zákona o ochraně přírody a...

Ukázka z kurzu Emoce na dlani – Radost

Připravili jsme pro Vás ukázku z e-learningového kurzu Emoce na dlani – Radost s M. Ambrožovou. Prezenční část proběhne dne 22. 2. 2019. Vyzkoušejte si interaktivní...

Praktická příručka vodní hospodářství, vodovody a kanalizace

Cílem kurzu je získání základního či podrobného přehledu v oblasti vodovodních a stokových sítí s ohledem na profesní zařazení. Tento odborně a prakticky zaměřený  kurz lze doporučit pro úředníky, vedoucí úředníky či ostatní zaměstnance státní správy nejen jako...

Emoce na dlani – Úvod

V případě, že si objednáte zároveň s tímto kurzem kurz EMOCE NA DLANI – RADOST, STRACH, AGRESI nebo HNĚV obdržíte k tomu tento kurz Emoce na dlani – úvod za 0 Kč. EMOCE NA DLANI ANEB O POCITECH V ŽIVOTĚ A V PRÁCI je rozhovor, který vede M. Ambrožová se svojí...

Emoce na dlani – Agrese

V případě, že si objednáte ke kurzu EMOCE NA DLANI – AGRESE kurz EMOCE NA DLANI – ÚVOD. Budete mít kurz EMOCE NA DLANI – ÚVOD – za 0 Kč. EMOCE NA DLANI – AGRESE jsou rozhovory, které vede M. Ambrožová se svojí kamarádkou Jitkou Doležalovou. Baví se spolu o emocích a...

Emoce na dlani – Hněv

V případě, že si objednáte ke kurzu EMOCE NA DLANI – HNĚV kurz EMOCE NA DLANI – ÚVOD. Budete mít kurz EMOCE NA DLANI – ÚVOD – za 0 Kč. EMOCE NA DLANI – HNĚV jsou rozhovory, které vede M. Ambrožová se svojí kamarádkou Jitkou Doležalovou. Baví se spolu o emocích a jak...