EMOCE NA DLANI V ROCE 2019

Vážení partneři ve vzdělávání,

na rok 2019 jsme pro Vás připravili něco úplně nového. Zajímáte-li se o téma emocí a jejich zvládání v práci i v životě obecně, naše série kombinovaných kurzů s Monikou Ambrožovou Vás jistě zaujme!

Všichni prožíváme 4 roční období

Prožíváme různé emoce

Připravili jsme pro Vás 4 kombinované kurzy

E-learning o emocích je jiný…

Nechte se překvapit poslechem rozhovoru lektorky s jejím hostem na téma emoce, která Vás zajímá. Můžete jen poslouchat. Můžete poslouchat a číst. Přemýšlet o sobě samém. Zapisujte si dotazy a přispějte s nimi do diskuze na prezenční části.

Co se bude během workshopů dít? 

Budeme diskutovat, vyměňovat si zkušenosti, vytvoříme tipy a doporučení vycházející z diskuzí, ujasníme si způsoby zvládání konkrétních emocí, definujeme důvody nespokojenosti lidí na pracovišti, řekneme si, jak můžeme pomoci lidem, aby zvládali své emoce.

JARO – Radost

jak probouzet/pěstovat pocity štěstí na pracovišti?

Štěstí a radost v práci? Co způsobuje radost v práci a z práce? Co jí brání? Jak ji můžeme vytvářet? Jak vypadá šťastný úřad a šťastný úředník? Co znamená spokojený tým = je to cesta dlážděná drobnými radostmi…(pochvala, humor a úspěch).

LÉTO – Hněv a vztek

jak zvládat rozbouřené emoce

Co je to hněv? Proč se lidé v práci zlobí (jaké jsou spouštěče)? Hněv jako začátek nepřátelství. Strategie zvládání hněvu a zlosti. Efekt sněhové koule. Konflikty a jejich řešení.

PODZIM – Strach

proč se bojíme a co s tím?

Co je to strach? Co způsobuje strach na pracovišti? Čeho se lidé bojí? Jaké jsou důsledky strachu? Jak zmírnit svůj strach? Jak pomoci ostatním, aby se nebáli?

Povídání o chybách, o kritice, která zraňuje a lidské zranitelnosti.

ZIMA – Agrese a komunikace

jak pracovat s agresí

Co je to agrese? Proč je člověk agresivní? Jak se projevuje agrese v komunikaci? Úskalí skryté agrese. Různé podoby autoagrese. Jak jednat s agresivním člověkem. Jak zpracovat svou vlastní agresi. Jsem oběť nebo tvůrce? Sebedůvěra a agrese.

Povídání o sebedůvěře, sebepřijetí a schopnosti zvládat své vlastní emoce

Chcete se dozvědět více informací?

Správní rozhodování a dozorová činnost v silničním hospodářství

Cílem kurzu je představit úředníkům přehled právních předpisů, které se týkají pozemních komunikací a seznámit je s tzv. „velkou novelou“ - změna zákona o pozemních komunikacích. Správní rozhodování a dozorovou činnost v  silničním hospodářství upravuje zákon č....

Zákon o právu na informace o životním prostředí

Cílem kurzu je základní seznámení se zákonem o právu na informace o životním prostředí a prohloubení znalostí a dovedností pracovníků povinných subjektů, kteří se specializují na vyřizování žádostí o informace, a to jak informace o životním prostředí, tak obecné...

Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi úředníka

Cílem kurzu je jak základní seznámení s rozsáhlou matérií zákona o ochraně přírody a krajiny, tak prohloubení znalostí a dovedností u zkušených pracovníků orgánů ochrany přírody. Kurz vychází ze struktury zákona o ochraně přírody a krajiny. Je praktickým průvodcem...

Chystáme pro Vás….

Vzhledem k poptávce témat týkajících se životního prostředí si Vám během 1. čtvrtletí dovolíme nabídnout mimo jiné i tyto kurzy: Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi úředníka Cílem kurzu je jak základní seznámení s rozsáhlou matérií zákona o ochraně přírody a...

Ukázka z kurzu Emoce na dlani – Radost

Připravili jsme pro Vás ukázku z e-learningového kurzu Emoce na dlani – Radost s M. Ambrožovou. Prezenční část proběhne dne 22. 2. 2019. Vyzkoušejte si interaktivní kurz.  

Praktická příručka vodní hospodářství, vodovody a kanalizace

Cílem kurzu je získání základního či podrobného přehledu v oblasti vodovodních a stokových sítí s ohledem na profesní zařazení. Tento odborně a prakticky zaměřený  kurz lze doporučit pro úředníky, vedoucí úředníky či ostatní zaměstnance státní správy nejen jako...