ÚŘAD

Vzdělávání úředníků dle Z. č. 312/2002 Sb. především v oblastech Vstupního vzdělávání, Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná i zvláštní část – a dále průběžné vzdělávání s portfoliem přes 80 kurzů.

Akreditovanekurzy.cz nebo portálové řešení využilo více než 600 úřadů.

FIRMA

Vzdělávání zaměstnanců v zákonných školeních a odborných, měkkých a zájmových oblastech s podporou konferenčních a LMS systémů Blackboard.

Zajišťujeme také vzdělávací programy Zdravá firma, Firemní akademie a Adaptace zaměstnanců.

JEDNOTLIVEC

Informační a vzdělávací tematické portály se zaměřením na zdravý životní styl, návrat do práce po mateřské a odbornou přípravu zájemců o kariéru ve veřejné správě.

5

Na trhu od roku 1999

5

V roce 2004 jsme vyvinuli jedinečný vzdělávací portál

5

Nabízíme a vyvíjíme multijazykové a multimediální kurzy z širokého spektra oblastí

5

Disponujeme e-learningovými kurzy, využíváme technologii webinářů a školíme také prezenční nebo kombinovanou formou

5

ISO certifikace 9001:2008 Systém managementu kvality organizace pro poskytování vzdělávacích služeb s využíváním IT technologií

5

ISO certifikace 27001:2013 Systém managementu bezpečnosti informací pro poskytování vzdělávacích služeb s využíváním IT technologií

SPOKOJENÝCH STUDUJÍCÍCH

LET ZKUŠENOSTÍ